Do dopravy zdarma Vám zbývá 185,00 € s DPH.

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018. 

Jestliže jste naším zákazníkem, přihlásili jste se k odběru novinek nebo jste návštěvníkem našeho webu, svěřujete nám své osobní údaje. My se tak stáváme správcem těchto údajů a zodpovídáme za jejich ochranu a bezpečí. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte. v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Cereus s.r.o., IČ 26156687, sídlem Polní 286, 252 29 Lety. vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 75307, která provozuje velkoobchod i maloobchodní eshop s himálajskou solí a dalšími přírodními produkty. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. 

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 224 234 651 nebo emailem: info@cereus.cz

2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsme oprávněni či povinni zpracovávat pokud:

 • je potřebujeme pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s námi jako kupující uzavíráte
 • nám to ukládá zákon (např. povinnost vystavovat faktury apod.).
 • je potřebujeme pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků, přímý marketing svým zákazníkům včetně spokojenosti s nákupem, vedení pohledávek vůči kupujícím).

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Osobní údaje, které nám svěříte zpracováváme v níže uvedených případech v následujícím rozsahu:

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na vaši adresu).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání informačních zpráv (newsletterů)
  Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), využíváme k zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho přání nebo souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete zasílání našich e-mailových zpráv odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, případně emailovou odpovědí s předmětem "nezasílat".
 • Cookies
  Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

4. Komu můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje?

Dovolujeme si Vás upozornit, že jsme oprávněni zpřístupnit či sdělit některé Vaše osobní údaje:

 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po prodávajícím požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
 • zpracovateli, se kterým jako prodávající spolupracujeme, např. externí účetní, dopravci, externí IT společnosti, poskytovateli cloudových služeb
 • provozovateli portálu Heureka.cz, pokud jste neodmítli zasílání obchodních sdělení

5. Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje?

Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu sděleny na jeho žádost.

6. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Máte právo požadovat po prodávajícím informace o zpracování svých osobních údajů, které Vám je prodávající povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále jste jako kupující oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost prodávajícího osobní údaje zpracovávat) a rovněž jste oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Máte právo právo požádat nás o výmaz z našeho systému. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz si vyhrazujeme lhůtu 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Máte právo odhlásit se ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho přání a souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.